Praktisk information

 • Familiesammenføring - 24 års reglen

  Man har mulighed for at få opholds-tilladelse i Danmark til sin ægtefælle/ registreret partner efter reglerne om familiesammenføring.

  En række krav skal dog være opfyldt. Der er krav til både ægtefællerne/partnerne og ægteskabet/ partnerskabet. Der er også en række specifikke krav til den ægtefælle/partner, som bor i Danmark. Det drejer sig navnlig om grundlaget for hans ophold i Danmark og om hans evne til at forsørge sig selv og sin ægtefælle/partner.

  24-årskravet og tilknytningskravet kan dog fraviges, hvis ægtefællen/partneren i Danmark arbejder inden for et erhverv, som er på Positivlisten. Der er en særlig praksis i tilfælde, hvor hensynet til det danske samfunds interesse i at fastholde kvalificeret arbejdskraft, taler for det.

  Find you russian bride!

  Alt efter hvilket job du har, hvordan din økonomiske situation ser ud, hvor gammel pigen/kvinden er osv., er der forskellige situationer. Ikke 2 mennesker er ens, så derfor er du nødt til at undersøge nærmere hvordan helt præcis din situation ser ud. Vi har lagt nogle links ind hvor du kan hente yderligere oplysninger, for at gøre det lidt lettere for dig.

  Én ting er helt sikkert. Har du først fundet kvinden i dit liv, skal du nok få løst situationen med hvordan du får hende her til Danmark.

  Hvor der er vilje - er der en vej.